Custom Care Media BV
Tel: 030 688 96 77
Fax: 030 688 96 77
E-mail: contact@customcaremedia.nl
klik voor vergroting

Contentbeheer

Infobuddy

Middels het specifiek voor de zorg ontwikkelde contentbeheersysteem 'Infobuddy' kunnen zorginstellingen hun eigen voorlichting naar wens inrichten en publiceren op het internet, informatiezuilen en informatieschermen binnen de wachtkamer van een afdeling. Vanwege het unieke karakter van Infobuddy kunnen zorginstellingen zich onderscheiden en meerwaarde leveren op het gebied van voorlichting en informatievoorziening. Infobuddy maakt optimaal gebruik van de laatste technologieën op het gebied van visuele ondersteuning, zoals virtuele tours van onderzoek en behandelkamers en voorlichtingsvideo’s. De structuur van de informatie is volledig dynamisch en door de gebruiker naar wens te wijzigen. De instelling wordt in staat gesteld informatie samen te stellen die de de patiënt door het hele proces van behandeling en diagnostiek begeleidt. Voor een optimale herkenbaarheid gebeurt dit volledig in de huisstijl van het ziekenhuis. Het maakt de behandeling voor de patiënt inzichtelijk en het spreekuur efficiënter, omdat de patiënt goed voorbereid op het consult verschijnt.

Database en contentbeheer omgeving

Voor het ziekenhuis wordt een eigen database aangemaakt, voorzien van een eigen webadres die gekoppeld wordt aan de eigen website van het ziekenhuis, inclusief contentbeheeromgeving. Het pakket biedt ruim voldoende de mogelijkheid om al het voorlichtingsmateriaal op te slaan, te bewerken en te publiceren. Met de contentbeheeromgeving is het ziekenhuis in staat om volledig zelfstandig en in een afgeschermde omgeving, haar voorlichting vorm te geven en te publiceren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vooraf samengestelde configuratie, welke als kapstok wordt gebruikt om stapsgewijs per aandachtsgebied de informatie in te richten en te vullen.

Meertaligheid

Het contentbeheer systeem en de daarbijbehorende databases van Custom Care Media zijn zodanig ontworpen dat zorginstellingen zonder enige moeite hun voorlichting en informatievoorziening in meerdere talen kunnen opslaan, beheren en beschikbaarstellen via verschillende mediadragers. De voorlichtingsteksten zullen uiteraard eerst moeten worden vertaald.