Custom Care Media BV
Tel: 030 688 96 77
Fax: 030 688 96 77
E-mail: contact@customcaremedia.nl

Patiëntenvoorlichting

Patiëntenvoorlichting en nieuwe media

Het internet wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt om gezondheidsvoorlichting over te brengen. Uit onderzoek van de Europese commissie is gebleken dat 68% van de Europeanen het internet gebruiken om gezondheidsinformatie te verkrijgen. Volgens de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ, 1999) worden er voor patiënten kansen geboden met internet die duidelijk leiden tot patiënt empowerment. Patiënt empowerment is het versterken van de positie van de patiënt en geeft op een andere wijze vorm aan een (nieuw) partnership tussen patiënt en zorgverlener.

Patiëntenvoorlichting is een specifieke vorm van gezondheidsvoorlichting voor een specifieke doelgroep, waarvoor het omgaan met ziekte of voorbereiding op een onderzoek of behandeling een centrale rol speelt. Als zodanig beweegt patiëntenvoorlichting zich op het snijvlak van de pijlers: preventie, cure en care en kan deze vorm van voorlichting elementen van elk van deze pijlers omvatten. Patiëntenvoorlichting kan in verschillende settings op uiteenlopende manieren worden gegeven waarbij de opkomst van nieuwe media als internet een belangrijke factor is. Meer en meer zijn geïnformeerd zijn over en betrokkenheid bij medische/therapeutische beslissingen en mondigheid en verantwoordelijkheid van de patiënt, uitgangspunten van patiëntenvoorlichting geworden.

Grofweg zijn er vijf methoden van voorlichting te onderscheiden: Mondelinge voorlichting, die zich onderscheidt in individuele voorlichting en groepsvoorlichting, Schriftelijke voorlichting, (audio)visuele voorlichting, Multimedia en massamediaal. De laatste vier vormen van voorlichting ondersteunen de mondelinge voorlichting en vullen deze aan. De massamediale voorlichting is niet echt een methode, maar is meer een niveau waarop de overige vormen van voorlichting worden ingezet.

Naast deze vijf methoden zijn er zes categorieën van voorlichtingsmaterialen te onderscheiden:

  1. Schriftelijk materiaal zoals folders, brochures, boeken, kopieën en pamfletten
  2. Demonstratiematerialen, zoals prothesen, modellen van bepaalde organen, materialen die bij de behandeling van een bepaalde aandoening horen, zoals zelfcontrole- en spuitmaterialen, incontinentiematerialen, voedingsmiddelen
  3. Spelmaterialen, zoals een dokterssetje, ganzenborden, kwartetspelen en computerspelletjes
  4. (Audio-)visueel materiaal, zoals film, video, dia's, tekeningen, fotoboeken, geluidscassettes, affiches
  5. Multimediaal materiaal, zoals cd-rom's, interactieve cd's (cd-i) en internet Op massamediaal niveau kunnen de volgende materialen worden ingezet: (lokale/regionale) kranten, huis-aan-huis-bladen, tijdschriften, (lokale/regionale) radio en tv.